Sterk Merk

print

Vragen over de schrijfstijl

 

1. Waarom zijn actief geschreven zinnen pakkender?
2. Waarom schrijven we getallen in cijfers?
3. Schrijven we opleidingen, vakken en afdelingsnamen met een hoofdletter of kleine letter?
4. Hebben we het over studies of over opleidingen?

1. Waarom zijn actief geschreven zinnen pakkender?

Actieve zinnen zonder ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’ zijn vlotter leesbaar. Deze 3 hulpwerkwoorden zijn een enkele keer handig als je niet precies weet wie een bepaalde handeling doet. Altijd krachtiger is om dat wel te benoemen. Schrijf dus actieve in plaats van passieve, lijdende zinnen. 

Vergelijk
Passief: De tentamenuitslagen zullen op korte termijn worden uitgedeeld.
Actief: Docent Adrie deelt de tentamenuitslagen binnenkort uit.
En nog beter – denk vanuit studenten: Economiestudenten ontvangen binnenkort de tentamenuitslagen van docent Adrie.

2. Waarom schrijven we getallen in cijfers?

Cijfers schrijf je in Avansteksten altijd in getallen. Ook cijfers kleiner dan 20: We hebben 6 expertisecentra en 25 lectoraten voor onderzoek.  
Cijfers zijn voor je lezer gemakkelijker te scannen, te lezen en te onthouden dan cijfers die zijn uitgeschreven. Cijfers nemen ook minder ruimte in. Belangrijk, want teksten moeten zo kort  en compact mogelijk zijn, zeker op online kanalen. Bovendien valt alles wat in je tekst anders is dan letters extra op. ‘De 5 beste opleidingen' krijgt meer aandacht dan ‘de vijf beste opleidingen’.
 

3. Schrijven we opleidingen, vakken en afdelingsnamen met een hoofdletter of kleine letter?

Opleidingen en vakken schrijven we met een hoofdletter. Bijvoorbeeld de opleiding Elektrotechniek, het vak Bedrijfskunde of Wiskunde A. Ook sectoren zoals Economie en Management schrijven we met een hoofdletter. We schrijven academies, onderwijsbureaus en servicebalies met kleine letter, maar als het een naam betreft weer met een hoofdletter: Associate degrees (Ad's). We beginnen met hoofdletter A met daarna een kleine letter d. En College van Bestuur (CvB) schrijven we met hoofdletter C, kleine letter v en hoofdletter B. Dat zijn afspraken die we hebben vastgelegd in de schrijfwijzer van Avans. 


4.Hebben we het over studies of over opleidingen?

We hebben het over opleidingen. Zoals voltijdopleiding, bacheloropleiding of:  Je volgt de opleiding Elektrotechniek. Het woord studie gebruiken we alleen als we spreken over studeren in het algemeen. Bijvoorbeeld: Je zoekt een baan naast je studie. 
Dit zijn afspraken die Avans heeft gemaakt en wat vastgelegd is in onze schrijfwijzer

Laatst bijgewerkt op 1 maart 2021.